Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Smidesarbete
I samband med håltagning i bl.a. lägenheter och hus där permanenta avväxlingar krävs utför vi smidesarbete i egen regi. Smidesarbetet kan t.ex. innefatta arbete med balkar och pelare. Vår verkstad är mer eller mindre komplett för att klara av denna typ av arbete och vår personal har stor erfarenhet. Tillsammans med konstruktör och arkitekt kan vi få fram vad som krävs i form av storlek och typ av balk.

 

Utför även tillverkning av t.ex. ramar
I och med att vi ofta utför håltagning för nya gropar i betonggolv för t.ex. lyftbord tillverkar vi även ramar för ingjutning. Vår utrustning klarar även att att tillverka i rostfritt!