Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Allmänna bestämmelser
Privatpersoner använder "Allmänna bestämmelser "RO05" avseende entreprenadarbeten, exempelvis reperations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare". Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket och Byggentreprenörerna.
Läs mer!

Faktura 10 dagar netto
Samtliga kunder som är privatperson faktureras enligt fakturamodellen. Faktura skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum.

Minimidebitering
Lägsta debitering i samband med utfört håltagningsarbete är 1875:- inkl. moms. I denna minimidebitering ingår etablering, transport, timtid, maskinhyra, slitage och förbrukningsmaterial.

 
Hämta gärna hem:
RO-formular för privatpersoner

Checklista
Det finns en del att tänka på vid beställning av håltagning och i synnerhet om man vill ha ett fast pris på arbetet.
Läs mer!