Betonggruppen
Sedan den 1 december 2010 ägs denna avdelning av BESAB.

Golvgruppen
Box 13012
250 13 Helsingborg

Besöksadress
Depågatan 87
254 64 Helsingborg

Telefon
Växel 042-16 22 79
Fax 042-16 18 81
Bill 0708-55 40 50

Hemsida
www.halgruppen.se/golv.asp