Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Håltagning
Vi utför all typ av håltagning som förekommer inom branschen.
-Kärnborrning upp till Ø1200 mm
-Klingsågning upp till Ø1600 mm
-Svärdsågning upp till 70 cm sågdjup
-Wiresågning

Samordning
Om du som kund önskar en entreprenör som samordnar står vi gärna till tjänst. Vi kan samordna allt från håltagning till borttransporter eller varför inte efterarbete såsom inputsning och målning. En entreprenör och en faktura underlättar för dig som kund!

 

 

Vi utför även
Med vår långa erfarenhet inom branschen utför vi även arbete såsom:
- avväxlingar med balkar o.dyl.
- återgjutning av betong efter sågning för rännor i golv
- montering av ventiler

Friskluftsventiler
I samband med håltagning för ny friskluftsventilation hjälper vi dig gärna med val och inköp av friskulftsventiler. Många äldre hus med självdragsprincipen behövs ofta nya friskluftsventiler i samband med byte av fönster. Vi hjälper dig gärna att fräscha upp din innemiljö!
Läs mer!