Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Allmänna bestämmelser
Företag som har avtal inom byggindustrin använder sig av AB04, AB-U 04 samt AFU99-HÅL. Övriga företag hänvisar vi också till samma "Allmänna bestämmelser". Om du tillhör denna kategorin ber vi dig be om dessa vid beställning.

Checklista
Det finns en del att tänka på vid beställning av håltagning och i synnerhet om man vill ha ett fast pris på arbetet.
Läs mer!

Faktura 30 dagar netto
Samtliga kunder som är juridisk person faktureras enligt fakturamodellen. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Hålgruppen äger dock rätt att neka kredit efter kreditupplysning.

Minimidebitering
Lägsta debitering i samband med utfört håltagningsarbete är 1500:- exkl. moms. I denna minimidebitering ingår etablering, transport, timtid, maskinhyra, slitage och förbrukningsmaterial.

 
Viktigt att veta
Om du inte vet vad "AB04" och "AB-U 04" innebär kan vi kort informera om att det reglerar t.ex. tvister som kan uppstå mellan beställare och leverantören.

Utöver detta innehåller det även information om vad som leverantörern förutsätter att beställaren tillhandahåller.