Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Brandtätning
En självklarhet om sunt förnuft får råda! Var sjunde sekund bryter det ut en brand någonstans i världen. På ett enda år innebär det ca 4 miljoner bränder, ca 15.000 offer, skadekostnader på 600 miljarder kronor och enorma följdskador. Trenden är stigande och kommer att fortsätta uppåt om inte förebyggande åtgärder vidtas.
Läs mer i vårt produktblad om brandtätning!

 


Vår personal har genomgått utbildning om brandskyddsprodukter o.dyl hos HILTI.